Trapgat betonnen vloer

Wanneer u een betonnen zoldervloer heeft, dient er, wanneer u een vaste zoldertrap wenst te plaatsen, eerst een nieuw trapgat in deze betonnen vloer gerealiseerd te worden. Het kan zijn dat het huidige vlizotrapgat vergroot dient te worden, of het nieuwe trapgat dient op een volledig nieuwe plaats te worden gemaakt.

Eén partij

TrapDirect is er trots op zowel het zagen van het trapgat als het plaatsen van de nieuwe trap aan te kunnen bieden. Zo heeft u als klant slechts 1 aanspreekpunt voor beide werkzaamheden. De aansturing van de gatenzager loopt rechtstreeks vanuit TrapDirect en TrapDirect is verantwoordelijk voor het aanleveren van de maatvoering van het nieuwe trapgat en het efficient plannen van het zagen van het trapgat en het plaatsen van de nieuwe trap.

Planning

Wanneer een trapgat in een betonnen vloer gezaagd dient te worden, worden hiervoor 2 niet opeenvolgende dagen gepland. Op de dag(en) dat TrapDirect niet ter plaatse is, dient u eventueel doorgezaagde leidingen te (laten) herstellen. De gatenzager zal het nieuwe trapgat onderstempelen en vervolgens inzagen. Het puin wordt door hem verwijderd en afgevoerd. TrapDirect plaatst in elk trapgat een stalen raveelijzer van 100x100x10mm. U dient zelf te toetsen of de aangeboden balk afdoende is aan de hand van een constructieberekening.
Indien meer staal wordt geadviseerd behouden wij ons het recht voor om hiervoor een meerprijs in rekening te brengen

Vlizotrap verwijderen

Indien overeengekomen, zal de gatenzager ook de huidige vlizotrap verwijderen en het oude vlizotrapgat dichtstorten met beton inclusief wapening. Het dichtgestorte vlizotrapgat wordt onderstempeld en de stempels blijven staan tot aan de montage van de trap. TrapDirect hanteert een minimale droogtijd van 5 dagen alvorens de stempels verwijderd kunnen worden.